null
Cultivarea trufei


Principiile cultivării trufei
Caracteristicile solului favorabil
Plantarea răsadurilor inoculate
Întreţinerea plantaţiei şi recoltarea
Recomandări pentru viitori truficultori
Servicii oferite de Truffoir S.R.L. în domeniul cultivării

Principiile cultivării trufei

Trufa aparţine specilor de ciuperci care au corpul fructifer în pământ, şi care trăiesc în relaţie simbiotică cu diferite tipuri de arbori. Cultivarea trufei este posibilă datorită perfecţionării tehnicilor de inoculare – acestea permit stabilirea artificială, în condiţii de laborator, a legăturii dintre arbore şi ciupercă. Experimentele cu puieţi micorizaţi au avut loc mai întâi în Europa, apoi s-au răspândit şi s-au bucurat de succes şi în alte zone ale lumii.

În procesul cultivării, răsadurile inoculate se plantează în locuri prestabilite, în plantaţii asemănătoare livezilor obişnuite. În cazul trufei însă, recolta nu creşte pe crengile arborilor, ci de-a-lungul rădăcinilor, în pământ. Trufele sunt apoi căutate şi adunate cu ajutorul câinilor special dresaţi. Prima recoltă apare după câţiva ani de la momentul plantării, dar producţia va fi continuă mai multe decenii la rând. Realizarea unei plantaţii eficiente, cu durată de viaţă lungă şi cu o producţie anuală profitabilă este influenţată în primul rând de specia trufei şi de cea a plantei-gazdă, însă atât vremea cât şi calitatea solului constituie factori esenţiali ai reuşitei.

Imediat după plantarea răsadurilor, trebuie îndeplinite toate condiţiile menite să avantajeze trufa în faţa ciupercilor simbiote concurente, astfel încât trufa noastră să iasă învingătoare. În acest sens, e bine să ne asigurăm de calitatea răsadurilor şi să consultăm specialistul în vederea alegerii locului de plantare cel mai potrivit. Specialiştii au posibilitatea să controleze calitatea răsadurilor în laboratoare speciale, totodată pot efectua diferite analize de sol, pot determina expunerea la soare a terenului, au acces la datele climatice, şi – nu în ultimul rând – pot verifica existenţa ciupercilor periculoase în zona desemnată.Caracteristicile solului favorabil

Diferitele specii de trufă necesită condiţii climatice diferite şi o anumită compoziţie chimică a solului. Cultivarea trufei franceze (Tuber melanosporum) presupune un climat blând, lipsit de fenomene extreme. Astfel de locuri se găsesc în zonele de sud ale României şi ale Ungariei, unde efectele pozitive ale climatului mediteranean încă se mai regăsesc. În zona de nord, unde climatul este mai răcoros, găsim suprafeţe mari adecvate mai ales cultivării trufei de Burgundia (Tuber uncinatum).

Înaintea alegerii zonei de plantare trebuie făcută o analiză de sol minuţioasă, iar eventualele lipsuri în compoziţia chimică trebuie completate. Astfel, în cazul solurilor cu un nivel scăzut de aciditate se poate interveni prin împrăştierea de var pe suprafaţa de pământ desemnată. Metoda implică mai multe etape şi presupune o durată de muncă îndelungată. În îmbunătăţirea gradului de aciditate a solului implicarea specialiştilor este indispensabilă, deoarece compoziţia dorită se atinge în cel mai scurt timp prin măsurare şi dozare permanentă. În acelaşi timp, se pot identifica şi alte deficienţe ale solului, imposibil de ameliorat fără intervenţia specialistului. Trufele rezistă bine şi în solurile de calitate slabă, însă plantele-gazdă au nevoie de nutriţie adecvată. Operaţiile de îmbunătăţire a solului trebuie făcute cu multă precauţie, deoarece dacă privilegiem arborele, asigurându-i toate condiţiile necesare, pot apărea competitorii trufelor.

Păşunile, suprafeţele culturilor de cereale, livezile fructifere sau terenurile viticole prezintă avantaje multiple din perspectiva cultivării trufei: dacă un sol rămâne activ din punct de vedere biologic, nu conţine ciuperci concurente. În anumite situaţii, se consideră adecvate şi suprafeţele agricole neexploatate anterior, pe care – după curăţirea vegetaţiei spontane – plantarea răsadurilor poate începe. Trebuie evitate însă terenurile aflate în vecinătatea pădurilor sau a zonelor recent defrişate, deoarece în astfel de locuri solul conţine – mai mult ca sigur – ciuperci cu potenţial de contaminare, ce se pot transforma în concurenţi ai trufei. În cazul în care plantaţia se realizează, totuşi, în apropierea unei păduri, este indicată respectarea unei distanţe de izolare adecvate, iar dacă răsadurile se plantează în locul unei păduri defrişate, solul trebuie purificat prin iniţierea – pe o perioadă de 3-5 ani – a altor culturi decât plantele trufiere micorizate.Plantarea răsadurilor inoculate

Plantarea răsadurilor inoculate se poate face prin mai multe metode, în funcţie de specia de trufă şi planta-gazdă. Numărul răsadurilor pe o suprafaţă de un hectar poate varia între 100 şi 1000 de exemplare, pentru că şi speciile plantei-gazdă pot fi diferite. Astfel dacă alternăm stejarul cu alunul, vom avea atât producţie timpurie (datorită alunului), cât şi producţie îndelungată (datorită stejarului) pentru că alunul începe să producă mai repede, însă are o durata de viaţă în jur de 25-30 ani, faţă de cei 50-70 de ani ai stejarului.

Este indicat ca plantarea să se facă primăvara sau toamna, de preferat într-o perioadă lipsită de vânt. Avantajul plantării pe timp de toamnă este că răsadurile se află în stare de vegetaţie. Pe de altă parte, însă, toamna există pericolul îngheţului. Primăvara acest pericol pare mai redus, în schimb, seceta poate avea efecte negative clare. În astfel de situaţii, rolul irigaţiei regulate creşte. Răsadurile de pe plantaţia proaspăt realizată pot fi protejate cu plase cilindrice şi dreptunghiulare, alteori plantele-gazde pot forma şi garduri vii, ca în cazul trufei de vară, cu un număr de răsaduri variind între 800-1000 pe hectar pentru că această specie necesită multă umbră. Plantarea în linii drepte se face la o distanţă de 4-8 metri între linii, respectiv la o distanţă de 1,5-3 metri în interiorul liniilor. Plantarea după modelul pătratului presupune următoarele distanţe între răsaduri: 4×3 m, 5×2 m, 4×2 m, 3×3 m, 3×4 m şi 4×3 m. Pentru a proteja plantaţia împotriva animalelor sălbatice este recomandată ridicarea unui gard protector. Protecţia împotriva iepurilor se poate limita la aplicarea plaselor protectoare la rădăcina fiecărui răsad plantat.Întreţinerea plantaţiei şi recoltarea

În anii mediat următori realizării plantaţiei, dezvoltarea răsadurilor trebuie urmărită cu multă atenţie pentru a se putea intereveni – la nevoie – în procesul de creştere a acestora. Întreţinerea plantaţiei nu presupune deloc un demers complicat şi nu necesită multă investiţie. O muncă mecanică lejeră şi superficială (5-8 cm) permite aerisirea stratului de suprafaţă a solului. Dincolo de aerisire, importante sunt îngrăşarea şi curăţarea de buruieni a solului, irigaţia, respectiv asigurarea unei insolaţii adecvate prin tăierea crengilor interioare ale coroanei. În această perioadă, verificarea prezenţei trufei pe rădăcinile răsadurilor este obligatorie, la fel ca protecţia răsadurilor împotriva paraziţilor.

Lucrările de întreţinere desfăşurate pe plantaţiile trufiere pot fi:

 • Întreţinerea liniilor de răsaduri şi a solului dintre rânduri (acoperirea solului dintre rânduri, cosirea buruienilor şi a ierbii, plantarea şi întreţinerea gazonului printre liniile de răsaduri, protecţia chimică a răsadurilor, lucrarea solului cu sapă rotativă sau grapă cu discuri)
 • Protecţie împotriva paraziţiilor şi a animalelor sălbatice
 • Îmbunătăţirea solului (adăugare de var, completare humus, lucrarea stratului superior)
 • Tăiere
 • Irigare
După plantare este recomandată curăţirea şi acoperirea solului (cu folie neagră, hârtii cartonate, cuverturi biodegradabile din plută, agroţesut) din jurul răsadurilor pentru a preveni evaporarea apei din sol şi pentru a stopa dezvoltarea buruienilor. Nu este recomandată folosirea compostului, a fânului sau a paielor deoarece acestea atrag rozătoarele şi – în acelaşi timp – înăcresc solul. Buruienile de pe suprafaţa dintre liniile plantate pot fi îndepărtate prin metode mecanice (lucrarea superficială a solului cu o sapă rotativă sau grapă cu discuri, cosire), iar în cazuri speciale şi prin intermediul tratamentului cu erbicide. A se evita utilizarea utilajelor grele pentru că acestea comprimă exagerat solul. În general, trufa are nevoie de multă apă – în special în perioada creşterii, primăvara-vara. În lunile uscate de vară este recomandată irigaţia la intervale de 15-20 zile, cu o cantitate de apă curată de 25 l/m2. De regulă, temperatura apei trebuie să se situeze în jur de 20 ºC.

Adunarea trufei se face cu câini special dresaţi, care caută trufele mature. Astfel se evită recoltarea exemplarelor imature, încă nepotrivite pentru comercializare. Este important ca suprafaţa solului să fie deranjată cât mai puţin, pentru a se putea garanta fertilitatea sa îndelungată. Experienţele truficultorilor francezi arată că reaşezarea – la fiecare sfârşit de sezon, dar în orice caz înaintea perioadei de vegetaţie de primăvară – în sol a exemplarelor mature culese toamna sau a preparatelor de trufă poate contribui la garantarea unei recolte mai echilibrate. În paralel cu reaînsămânţarea trufelor, se recomandă şi lucrarea lejeră a solului, în vederea stimulării creşterii rădăcinilor şi a procesului de micorizaţie.Recomandări pentru viitori truficultori

 • Solicitaţi sfaturile specialiştilor din domeniul cultivării trufei, deoarece suma plătită acestora este, pe de o parte, minimă faţă de celelalte cheltuieli pe care le implică cultivarea, iar, pe de altă parte, ajutorul specialiştilor poate aduce beneficii majore afacerii Dvs.
 • Nu realizaţi plantaţii neapărat pe suprafeţele de pământ aflate deja în proprietatea Dvs., încercând din răsputeri să modificaţi proprietăţile solului! Căutaţi mai degrabă un teren într-adevăr adecvat cultivării trufei.
 • Insistaţi în obţinerea şi plantarea răsadurilor de calitate! Nu merită să încercaţi să economisiţi bani în achiziţionarea răsadurilor – ele sunt esenţiale în obţinerea unor rezultate adecvate.
 • Încercaţi să atrageţi finanţări străine! Producătorii din România şi Ungaria au dreptul la finanţare din partea Uniunii Europene prin programe operative.
 • Pe parcursul dezvoltării planului de afaceri nu uitaţi să luaţi în considerare şi metode auxiliare de obţinere de profit, unele dintre ele nu vizează în mod direct comercializarea trufei (de ex. trufiturismul).


Servicii oferite de Truffoir S.R.L. îndomeniul cultivării

Pentru cei interesaţi de cultivarea trufei, societatea Truffoir oferă două programe de afaceri. Prima se bazează pe proiectare şi muncă individuală, iar a doua, programul TruffiCult® oferă realizarea întregului proces de cultivare de către specialiştii companiei. Răsadurile sunt asigurate în ambele cazuri de colaboratorii noştri francezi, firma Robin Pépinières şi INRA. Tehnologia de cultivare aplicată prin programul TruffiCult® este identică cu cea dezvoltată de Robin Pépinières.

Plantare individuală

În măsura în care Dvs. cunoaşteţi tehnicile fundamentele ale grădinăritului, puteţi iniţia, fără ajutor extern, înfiinţarea unei plantaţii proprii. În procesul de plantare, puteţi beneficia de asistenţa noastră profesională, chiar în momentul în care aveţi cea mai mare nevoie de ea. În acelaşi timp, Truffoir S.R.L. vă oferă plantele trufiere şi instrumentele de lucru de cea mai bună calitate din domeniul truficulturii.
După ce plantaţia începe să producă, serviciul nostru de recoltare şi comercializare a trufei, stă la dispoziţia Dvs.

Servicii care pot fi solicitate în cazul plantării individuale

 • Asigurarea plantelor trufiere, produse de Robin Pépinières şi certificate INRA (Institute National du Récherche Agronomique)
 • Expertiza prealabilă a terenului
 • Analiza solului şi sfaturi privind îmbunătăţirea acestuia
 • Dirijarea lucrărilor de îmbunătăţire şi pregătire a solului
 • Dezvoltarea metodei de plantare
 • Proiectarea reţelei de irigare
 • Proiectarea gardului de protecţie
 • Protecţia plantaţiei: folie pentru acoperirea solului, plasă de protecţie
 • Tehnicile de tăiere a crengilor
 • Măsurarea continuă a compoziţiei chimice a solului
 • Elaborarea programelor anuale de întreţinere
 • Recoltarea cu câini special dresaţi
 • Achiziţionarea trufelor, în funcţie de standardele de calitate
 • Elaborarea documentaţiei pentru programe de finanţare
Produse şi preţuri

Preţurile de mai jos sunt valabile în cazul producătorilor din Ungaria şi România. Plantele trufiere micorizate sunt produsele firmei franceze Robin Pépinières EARL, ele se vând cu garanţie inclusă în contract.
Preţurile afişate nu includ preţurile de transport! Pentru informaţii vă rugăm să ne contactaţi!

Tuber melanosporum

Plante trufiere inoculate cu trufă franceză ( Tuber melanosporum ) în găleţi ROBIN ANTI-CHIGNON (răsaduri de 1-2 ani):Preţ unitar în euro (fără TVA)

Cantitate

GR430

GR600

GR1.5L

GR3L

1 – 9

15,17

18,00

22,27

29,38

10 – 44

14,50

17,00

21,00

27,90

45 – 179

12,50

15,20

18,90

24,90

180 – 399

11,50

13,90

17,20

21,30

400 +

10,40

12,40

15,40

20,30Plante trufiere inoculate cu trufă franceză ( Tuber melanosporum ), clonate din arbori buni producători ( Quercus pubescens ) : ARBRES CHAMPIONÒPreţ unitar în euro (fără TVA)

Cantitate

GR600

GR1.5L

GR3L

1 – 9

28,43

32,23

35,07

10 – 49

27,00

30,00

33,30

50 – 199

24,10

29,60

32,15

200 – 399

22,00

27,55

30,10

400 +

19,70

25,50

28,60Tuber uncinatum

Plante trufiere inoculate cu trufă burgundă ( Tuber melanosporum ) în găleţi ROBIN ANTI-CHIGNON (răsaduri de 1-2 ani):Preţ unitar în euro (fără TVA)

Cantitate

GR430

GR600

GR1.5L

GR3L

1 – 9

13,75

16,60

20,85

26,50

10 – 44

13,00

15,70

19,80

25,20

45 – 179

11,50

13,50

17,90

22,60

180 – 399

10,40

12,50

16,00

20,00

400 +

9,20

11,20

14,20

18,80Plante trufiere inoculate ( Tonda Gentile ) cu trufa burgundă ( Tuber uncinatum ) clonate din aluni buni producători ( Coryllus avellana ): truffier CHAMPIONPreţ unitar în euro (fără TVA)

Cantitate

GR600

GR1.5L

GR3L

1 – 9

27,00

30,80

33,20

10 – 49

25,60

28,60

31,30

50 – 199

22,70

28,20

30,15

200 – 399

20,60

26,15

28,10

400 +

18,30

23,10

26,60

Plante trufiere inoculate cu trufă de vară ( Tuber aestivum ) în găleţi ROBIN ANTI-CHIGNON GR430 (puieţi de 1-2 ani) :Preţ unitar în euro (fără TVA)

Cantitate

GR430

1 – 9

13,75

10 – 44

13,00

45 – 179

11,50

180 – 399

10,40

400 +

9,20Tuber magnatum (în curând)

În 2004, mulţumită colaborării dintre Robin Pépinières şi INRA a luat naştere programul de cercetare, a cărui scop este dezvoltarea tehnologiei de cultivare a trufei din Istria ( Tuber magnatum ). Succesul cercetării îl constituie faptul că modalitatea de cultivare este în prezent în faza de verificare a calităţii, iar în a doua parte a anului 2009 plantele micorizate vor apărea deja pe piaţă.