null

Etica recoltării

Recoltarea trufelor poate însemna mai mult decât pură plăcere sau acumularea de bunuri materiale. La fel ca orice altă activitate de recoltare, şi culegerea ciupercilor – mai ales a trufelor a căror căutare şi adunare perturbă solul în mod inevitabil – are un efect asupra ecosistemei, a pădurii în care ne aflăm şi asupra ciupercilor pe care le culegem. Este foarte important ca adunarea trufelor să nu dăuneze pădurii, sau condiţiilor de viaţă ale trufei înseşi. Dincolo de protecţia absolut necesară a naturii, evitarea pagubelor reprezintă interesul personal, cuantificabil în termeni raţionali al fiecărui trufar. Din păcate, în realitate întâlnim multe fenomene negative. Sintetizarea principalelor reguli a unei recoltări care asigură protecţia mediului de viaţă natural al trufelor ni se pare esenţială:

  • Recoltarea trufei este permisă numai cu ajutorul unui câine dresat. Excepţie face doar recolta specială, făcută în scopuri exclusiv ştiinţifice, pentru că multe specii de trufă cu relevanţă ştiinţifică nu pot fi şi nu sunt găsite de câini.
  • Persoana care face recolta (trufarul) să aibă pregătire profesională în domeniu, să treacă un examen şi să fie membru al unei asociaţii de profil. Dincolo de dobândirea unor cunoştiinţe practice în domeniul protecţiei naturii, impunerea condiţionărilor mai sus amintite ar putea crea posibilitatea unor retorsiuni ca anularea examenului sau suspendarea permisului de recoltare.
  • Instrumentele trufarului să servească doar la scoaterea trufei din pământ, să nu se folosească obiecte cu lame mari şi largi.
  • Folosirea sapelor largi sau a greblelor este strict interzisă! Ar fi de dorit retragerea sprijinului profesional şi excluderea din asociaţiile de profil a trufarilor care dau cu sapa sau cu grebla prin pădure, distrugând astfel habitatul natural al trufelor.
  • Se recoltează doar trufa găsită de câine.
  • Recoltarea trufelor imature, răscoapte sau mâncate de viermi este inutilă. Trufele fără valoare gastronomică trebuie duse înapoi la locul recoltării.
  • Recoltarea speciilor de trufă protejate este interzisă, protejarea habitatului natural se impune da la sine.
  • Recoltarea diferitelor specii de trufă să se facă doar în perioadele de creştere cunoscute şi permise. Potrivit experienţelor noastre din anii precedenţi, speciile de trufă din Bazinul Carpatic pot fi recoltate la maturitatea lor deplină în următoarele perioade:

Trufa de vară ( Tuber aestivum ) din 15 iunie până la 30 ianuarie
Trufa de iarnă ( Tuber brumale ): din 1 noiembrie până la 30 ianuarie;
Trufa cu spori mari ( Tuber macrosporum ): din 15 septembrie până la 30 ianuarie;
Trufa albă ( Choiromyces meandriformis ): de la 15 iulie până la 15 decembrie.